Co trzeba wiedzieć przed rozbiórką domu?

Zmiana sposobu wykorzystania konkretnej posesji bardzo często wiąże się z koniecznością usunięcia znajdującego się na niej budynku, by zwolnić miejsce potrzebne do rozpoczęcia koniecznych prac przygotowawczych przed planowaną inwestycją. W takiej sytuacji pierwszym krokiem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie wyburzenia obiektów. W pomorskim realizacją robót tego typu zajmuje się firma Taurus. Przekonajmy się, co jest istotne w przypadku pozbywania się istniejących budowli i jak przebiega ten proces.

 

Jak wyburza się obiekty budowlane?

Sposób usunięcia istniejących obiektów budowlanych jest uzależniony od ich wielkości i konstrukcji. W przypadku największych budowli dość często stosowane są metody pirotechniczne polegające na przeprowadzeniu kontrolowanych wybuchów, które powodują zawalenie się elementów nośnych. Jeżeli chodzi o budynki murowane bądź żelbetowe, w grę wchodzi zwykle wyburzanie ciężkim sprzętem lub cięcie niektórych fragmentów. W tym celu na ogół używane są specjalne koparki wyburzeniowe, o przedłużanych ramionach oraz zabezpieczeniach kabiny operatora z zamontowanymi młotami hydraulicznymi, pneumatycznymi czy szczękami kruszącymi. Najmniejsze budynki mogą być jednak niszczone także z użyciem klasycznej łyżki. Jeżeli są to niewielkie domy jednorodzinne, wystarczające może okazać się nawet skorzystanie z koparko-ładowarki.

 

Co trzeba wiedzieć o wyburzeniach?

Przygotowanie wyburzenia wymaga dobrej znajomości zagadnień związanych ze statyką budowli, a także właściwościami poszczególnych materiałów budowlanych. Równie ważne okaże się prawidłowe zabezpieczenie terenu przed wstępem osób nieupoważnionych oraz zadbanie o odłączenie mediów – przede wszystkim energii elektrycznej i gazu, a także wody. Liczy się zorganizowanie odbioru i utylizacji pozostałości po obiekcie, a więc odbiór gruzu betonowego lub ceglanego, a ponadto innych odpadów od tynków po przewody instalacji elektrycznej czy rury wodne i kanalizacyjne.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace