Blog

wyburzanie budynku

Jakie są koszty wyburzenia budynków?

Wyburzanie budynków jest procesem bardzo złożonym i niebezpiecznym. Aby móc zlecić wyburzenie obiektu, należy dysponować odpowiednim dokumentem wydawanym przez Urząd. Przy małych budynkach, których wysokość nie przekracza 8 metrów, wystarczy zgłoszenie informacji, że w danym miejscu zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe. Natomiast w przypadku większych obiektów konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia – to czy zostanie ono pozytywnie rozpatrzone, zależy od wielu czynników, między innymi tego, czy dany budynek ma status zabytku.

Czytaj więcej

rozbiórka budynku

Jakie pozwolenia są konieczne przy pracach wyburzeniowych?

Konieczność wyburzenia budynku zachodzi wtedy, kiedy budynek przeznaczony jest do likwidacji, a jednocześnie nie jest możliwe odzyskanie poszczególnych elementów jego konstrukcji podczas rozbiórki. Czy do przeprowadzenia tego typu prac potrzebne są specjalne pozwolenia? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czytaj więcej

rozbiórka

Czym jest metoda wybuchowa w rozbiórkach i kiedy można ją stosować?

Kiedy zachodzi potrzeba likwidacji budynku, możliwym wyborem jest jego rozbiórka lub wyburzenie. Pierwszą metodę stosuje się wtedy, kiedy elementy konstrukcyjne danego obiektu można jeszcze ponownie wykorzystać. Wyburzenia zaś dotyczą budynków, które nie nadają się do ponownego użytku. Czasami przeprowadza się je przy pomocy metody wybuchowej. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Czytaj więcej

wyburzanie

Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzeń

Wyburzenia budynków to rodzaj prac, podczas których należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do wypadków czy niepożądanych incydentów. Dlatego podczas ich przeprowadzania należy skrupulatnie przestrzegać norm BHP oraz zasad i środków bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

wyburzanie budynku

Na czym polega wyburzanie budynków?

Wyburzanie, w przeciwieństwie do rozbiórki budynków, polega na całkowitej likwidacji  konkretnego obiektu. Zwykle przeprowadza się je w sytuacji, kiedy dana konstrukcja nie nadaje się ponownego użytku, tzn. nie spełnia wymogów bezpieczeństwa lub jej renowacja pochłonęłaby zbyt duże środki finansowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na czym polega wyburzanie budynków i jak się je przeprowadza.

Czytaj więcej

transport materiałów sypkich

Jakie są zasady transportu kruszyw?

Podczas przeprowadzania prac budowlanych, takich jak: wykopy, roboty ziemne i prace wyburzeniowe, często niezbędne jest dostarczenie lub też wywiezienie z placu budowy rozmaitych surowców sypkich, zwanych inaczej kruszywami. Ich transport rządzi się swoimi prawami i powinien przebiegać w oparciu o aktualne przepisy dotyczące przewozu kruszyw, które zapewnią bezpieczeństwo ładunkowi, jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Czytaj więcej

prace niwelacyjne

Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Zakup upragnionej działki pod budowę domu to często pierwszy krok do spełnienia marzeń o wyprowadzce z miasta. Czasami jednak zdarza się, że teren, który nabyliśmy, obfituje w górki i dołki, czyli występują na nim różnice wysokości. Co można w takiej sytuacji zrobić i jakie jest rozwiązanie tego problemu?

Czytaj więcej

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace