Blog

Budynek do wyburzenia

Kiedy budynek kwalifikuje się do wyburzenia?

Do wyburzenia kwalifikują się budynki, których dalsza eksploatacja ze względu na stan techniczny jest niemożliwa. Budynki się wyburza, jeśli ich generalny remont jest niewykonalny, nieopłacalny lub zbyt czasochłonny, a koszty inwestycji znacznie przekraczają wartość nieruchomości. Wyburzenia są zasadne także wtedy, gdy na działce ma powstać obiekt o innym niż dotychczas przeznaczeniu, co wiązałoby się z kosztowną i czasochłonną przebudową. W takim przypadku wyburzenia przeprowadza się z powodów ekonomicznych. Do wyburzenia kwalifikują się także obiekty, których nie da się zdemontować.

Czytaj więcej

rozbiórka budynku

Rozbiórka a wyburzenie - czy to jedno i to samo?

Zarówno rozbiórka, jak i wyburzenie budynku skutkują całkowitym demontażem obiektu budowlanego. Często te dwa pojęcia traktowane są wymiennie, aczkolwiek obydwa procesy znacznie się różnią. Wyjaśniamy, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy rozbiórką a wyburzeniem oraz jak wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Czytaj więcej

Rozbiórka budynku

Rozbiórka budynku. Jakie pozwolenia są konieczne?

Rozbiórka budynku kwalifikowana jest do kategorii prac budowlanych, a więc konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. Zgłoszenie rozbiórki wystarczy, jeśli chcemy usunąć budynek, który nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie został objęty ochroną konserwatorską. Na podstawie zgłoszenia można także dokonać rozbiórki budynku, którego wysokość nie przekracza 8 metrów i znajduje się w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Zgłoszenie obowiązuje także w przypadku budynków, do których wzniesienia nie było wymagane pozwolenie na budowę. Prace budowlane trzeba zgłosić w starostwie powiatowym i określić ich rodzaj, przebieg oraz termin zakończenia. Jeśli nie zostanie wniesiony sprzeciw, to po upływie trzydziestu dni można przystąpić do prac.

Czytaj więcej

rozbiórka domu

Wyburzanie budynków vs przepisy prawne

Wyburzanie budynków w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego zaliczane jest do robót budowlanych, co w praktyce oznacza, że konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Znowelizowane przepisy dopuszczają rozpoczęcie prac na podstawie samego zgłoszenia w urzędzie. Jest to możliwe, jeśli budynek jest niższy niż 8 m i znajduje się w odległości od granicy działki większej niż połowa wysokości. Bez pozwolenia wyburzyć można także budynek, który nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatora.

Czytaj więcej

cegły z rozbiórki

Jak przebiega wyburzanie budynków?

Wyburzanie budynku to prace budowlane, w wyniku których dochodzi do likwidacji obiektu. Do wyburzenia budowli niezbędna jest fachowa wiedza i specjalistyczny sprzęt. Konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy oraz opracowanie dokumentacji, a przed przystąpieniem do prac trzeba dopełnić formalności. Jako że wyburzenia w świetle Prawa budowlanego kwalifikowane są do robót budowlanych, to wymagane jest zdobycie pozwolenia na budowę lub złożenia odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie. Pozwolenie nie jest konieczne, jeśli obiekt jest niższy niż 8 metrów i nie został wpisany do rejestru zabytków.

Czytaj więcej

wyburzanie budynku

Jakie są koszty wyburzenia budynków?

Wyburzanie budynków jest procesem bardzo złożonym i niebezpiecznym. Aby móc zlecić wyburzenie obiektu, należy dysponować odpowiednim dokumentem wydawanym przez Urząd. Przy małych budynkach, których wysokość nie przekracza 8 metrów, wystarczy zgłoszenie informacji, że w danym miejscu zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe. Natomiast w przypadku większych obiektów konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia – to czy zostanie ono pozytywnie rozpatrzone, zależy od wielu czynników, między innymi tego, czy dany budynek ma status zabytku.

Czytaj więcej

rozbiórka budynku

Jakie pozwolenia są konieczne przy pracach wyburzeniowych?

Konieczność wyburzenia budynku zachodzi wtedy, kiedy budynek przeznaczony jest do likwidacji, a jednocześnie nie jest możliwe odzyskanie poszczególnych elementów jego konstrukcji podczas rozbiórki. Czy do przeprowadzenia tego typu prac potrzebne są specjalne pozwolenia? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czytaj więcej

rozbiórka

Czym jest metoda wybuchowa w rozbiórkach i kiedy można ją stosować?

Kiedy zachodzi potrzeba likwidacji budynku, możliwym wyborem jest jego rozbiórka lub wyburzenie. Pierwszą metodę stosuje się wtedy, kiedy elementy konstrukcyjne danego obiektu można jeszcze ponownie wykorzystać. Wyburzenia zaś dotyczą budynków, które nie nadają się do ponownego użytku. Czasami przeprowadza się je przy pomocy metody wybuchowej. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Czytaj więcej

wyburzanie

Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzeń

Wyburzenia budynków to rodzaj prac, podczas których należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do wypadków czy niepożądanych incydentów. Dlatego podczas ich przeprowadzania należy skrupulatnie przestrzegać norm BHP oraz zasad i środków bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

wyburzanie budynku

Na czym polega wyburzanie budynków?

Wyburzanie, w przeciwieństwie do rozbiórki budynków, polega na całkowitej likwidacji  konkretnego obiektu. Zwykle przeprowadza się je w sytuacji, kiedy dana konstrukcja nie nadaje się ponownego użytku, tzn. nie spełnia wymogów bezpieczeństwa lub jej renowacja pochłonęłaby zbyt duże środki finansowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na czym polega wyburzanie budynków i jak się je przeprowadza.

Czytaj więcej

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace