Blog

rozbiórka domu za pomocą koparki

Co trzeba wiedzieć przed rozbiórką domu?

Zmiana sposobu wykorzystania konkretnej posesji bardzo często wiąże się z koniecznością usunięcia znajdującego się na niej budynku, by zwolnić miejsce potrzebne do rozpoczęcia koniecznych prac przygotowawczych przed planowaną inwestycją. W takiej sytuacji pierwszym krokiem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie wyburzenia obiektów. W pomorskim realizacją robót tego typu zajmuje się firma Taurus. Przekonajmy się, co jest istotne w przypadku pozbywania się istniejących budowli i jak przebiega ten proces.

Czytaj więcej

roboty wyburzeniowe

5 cech profesjonalnej firmy wyburzeniowej

Potrzeby związane ze sposobami zagospodarowania terenu oraz wykorzystywania dostępnej przestrzeni ulegają ciągłej zmianie. Część budynków z czasem staje się nieużyteczna, ponieważ ich funkcjonalność nie odpowiada już nowym wyzwaniom. Nierzadko ich stan techniczny pogarsza się też na tyle, że prowadzenie remontu okazuje się nieopłacalne lub niecelowe, gdyż konstrukcja nie będzie w stanie przenosić związanych z przebudową obciążeń bez kosztownych modyfikacji. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie robót wyburzeniowych, które przygotują działkę do wzniesienia kolejnej inwestycji. Ze względu na specyfikę takich prac, należy je jednak zlecać profesjonalistom. Przekonajmy się, czym powinien wyróżniać się dobry wykonawca.

Czytaj więcej

przewóz materiałów sypkich

Jakie materiały sypkie można przewozić?

Transport materiałów sypkich jest kluczowym elementem łańcucha dostaw. Pozwala firmom na szybkie i wydajne przemieszczanie dużych ilości towarów, co przekłada się na zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków. Dodatkowo, pomaga zmniejszyć wpływ transportu na środowisko, ponieważ przewóz większych ilości wymaga mniej kursów. Wyjaśniamy, które materiały sypkie można transportować.

Czytaj więcej

wyburzanie budynku

Wyburzenie budynku a zasady bezpieczeństwa

Wyburzenie to niezbędny proces, który umożliwia usunięcie starych obiektów i zagospodarowanie przestrzeni na nowo. Jednocześnie, przeprowadzony w niewłaściwy sposób może spowodować poważne szkody dla ludzi i mienia. Wyjaśniamy, jakie procedury należy przestrzegać w czasie wykonywanie rozbiórek.

Czytaj więcej

koparka i kruszarka do gruzu

Zastosowanie kruszarki do gruzu

W obecnych czasach, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przemysłu ciężkiego, budownictwa lub górnictwa bez specjalistycznego sprzętu umożliwiającego i przyspieszającego wiele procesów. Jednym z rodzajów takich urządzeń są kruszarki do gruzu, które wykorzystywane są do kruszenia najtwardszych surowców lub materiałów porozbiórkowych.

Czytaj więcej

Maszyna wyburzająca budynek

Jaki sprzęt jest wykorzystywany do wyburzeń budynków?

Stare, nienadające się do zamieszkania lub grożące zawaleniem budynki należy jak najszybciej wyburzyć. Jest to trudny i skomplikowany proces wymagający odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Do jego przeprowadzenia stosuje się ciężkie maszyny, których dobór zależy od miejsca, stanu technicznego, wysokości oraz rodzaju burzonego obiektu.

Czytaj więcej

Budynek do wyburzenia

Kiedy budynek kwalifikuje się do wyburzenia?

Do wyburzenia kwalifikują się budynki, których dalsza eksploatacja ze względu na stan techniczny jest niemożliwa. Budynki się wyburza, jeśli ich generalny remont jest niewykonalny, nieopłacalny lub zbyt czasochłonny, a koszty inwestycji znacznie przekraczają wartość nieruchomości. Wyburzenia są zasadne także wtedy, gdy na działce ma powstać obiekt o innym niż dotychczas przeznaczeniu, co wiązałoby się z kosztowną i czasochłonną przebudową. W takim przypadku wyburzenia przeprowadza się z powodów ekonomicznych. Do wyburzenia kwalifikują się także obiekty, których nie da się zdemontować.

Czytaj więcej

rozbiórka budynku

Rozbiórka a wyburzenie - czy to jedno i to samo?

Zarówno rozbiórka, jak i wyburzenie budynku skutkują całkowitym demontażem obiektu budowlanego. Często te dwa pojęcia traktowane są wymiennie, aczkolwiek obydwa procesy znacznie się różnią. Wyjaśniamy, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy rozbiórką a wyburzeniem oraz jak wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Czytaj więcej

Rozbiórka budynku

Rozbiórka budynku. Jakie pozwolenia są konieczne?

Rozbiórka budynku kwalifikowana jest do kategorii prac budowlanych, a więc konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. Zgłoszenie rozbiórki wystarczy, jeśli chcemy usunąć budynek, który nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie został objęty ochroną konserwatorską. Na podstawie zgłoszenia można także dokonać rozbiórki budynku, którego wysokość nie przekracza 8 metrów i znajduje się w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Zgłoszenie obowiązuje także w przypadku budynków, do których wzniesienia nie było wymagane pozwolenie na budowę. Prace budowlane trzeba zgłosić w starostwie powiatowym i określić ich rodzaj, przebieg oraz termin zakończenia. Jeśli nie zostanie wniesiony sprzeciw, to po upływie trzydziestu dni można przystąpić do prac.

Czytaj więcej

rozbiórka domu

Wyburzanie budynków vs przepisy prawne

Wyburzanie budynków w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego zaliczane jest do robót budowlanych, co w praktyce oznacza, że konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Znowelizowane przepisy dopuszczają rozpoczęcie prac na podstawie samego zgłoszenia w urzędzie. Jest to możliwe, jeśli budynek jest niższy niż 8 m i znajduje się w odległości od granicy działki większej niż połowa wysokości. Bez pozwolenia wyburzyć można także budynek, który nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatora.

Czytaj więcej

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace