Czy materiał z rozbiórki można ponownie wykorzystać?

Trwałość większości obiektów budowlanych jest z reguły ograniczona zastosowanymi do ich wzniesienia materiałami oraz wykorzystanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które z czasem mogą się okazać niewystarczające. W przypadku gdy budynek nie będzie już dłużej użytkowany z uwagi na zmianę potrzeb lub nieodpowiedni stan techniczny dla pozyskania terenu pod nową budowę, a nierzadko dla uchronienia się przed katastrofą przeprowadza się jego demontaż. Zależnie od sytuacji może on polegać na wyburzeniu lub rozbiórce. W Warszawie prace tego rodzaju wykonuje firma Taurus. Przekonajmy się, na czym polegają różnice między tymi dwoma operacjami i sprawdźmy, dlaczego niekiedy rozbiórka będzie lepszym wyjściem.

 

Czym różni się rozbiórka i wyburzenie?

Demontaż obiektów budowlanych przeprowadza się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wyburzenie, które polega na podjęciu działań zmierzających do naruszenia statyki budowli i jej kontrolowanego zawalenia się. Przy pracach tego rodzaju używany jest zwykle ciężki sprzęt, a niekiedy stosuje się metody pirotechniczne. Konstrukcja jest wówczas rozbijana, a pozostałości wywożone i odpowiednio zagospodarowywane. Niektóre z nich np. gruz czy metal poddaje się recyklingowi. Inaczej przebiega rozbiórka, która zakłada głównie prace ręczne i znaczne ograniczenie niszczenia elementów stanowiących konstrukcję obiektu.

 

Dlaczego korzysta się z rozbiórek?

Stosowanie rozbiórki jest niezbędne wówczas, gdy inna metoda demontażu mogłaby negatywnie wpłynąć na stan obiektów sąsiadujących z usuwanym. Jest wykorzystywana także, gdy w grę wchodzi możliwie najszerszy odzysk materiałów stanowiących konstrukcję lub wykończenie budynku. Najczęściej w ten sposób odzyskiwane są ceramiczne pokrycia dachowe, stolarka budowlana, elementy instalacji, a także cenne okładziny ceramiczne oraz cegły. Pozostałości tego rodzaju są często używane do aranżowania wnętrz lub remontów i przebudów obiektów wykonanych z podobnych materiałów.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace