Czym jest metoda wybuchowa w rozbiórkach i kiedy można ją stosować?

Kiedy zachodzi potrzeba likwidacji budynku, możliwym wyborem jest jego rozbiórka lub wyburzenie. Pierwszą metodę stosuje się wtedy, kiedy elementy konstrukcyjne danego obiektu można jeszcze ponownie wykorzystać. Wyburzenia zaś dotyczą budynków, które nie nadają się do ponownego użytku. Czasami przeprowadza się je przy pomocy metody wybuchowej. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.


Na czym polega metoda wybuchowa i jakie są jej zalety?

Wyburzenia z użyciem metody wybuchowej, zwane inaczej robotami strzałowymi, polegają na kontrolowanym zastosowaniu ładunków wybuchowych. Ich skutkiem jest całkowite zniszczenie danego obiektu bez konieczności stosowania ciężkich maszyn i specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu wyburzenia wykonane tą metodą trwają krócej i są dużo mniej kosztowne od innych robót wyburzeniowych. Warto więc zdecydować się na nie wtedy, kiedy liczy się czas i koszty prowadzonych robót budowlanych.


Kto i kiedy może stosować metodę wybuchową w rozbiórkach?

Wyburzenia budynków, w tym zwłaszcza z wykorzystaniem metody wybuchowej, może przeprowadzać wyłącznie specjalistyczna firma na co dzień zajmująca się robotami wyburzeniowymi. Samodzielne stosowanie ładunków wybuchowych jest nielegalne oraz bardzo niebezpieczne, dlatego konieczne jest zlecenie tego zadania profesjonalistom. Przed jej zastosowaniem dokonuje się najpierw oceny stanu budynku, aby sprawdzić, czy jego warunki techniczne pozwalają na bezpieczne użycie materiałów wybuchowych. Jeżeli okaże się to możliwe, należy najpierw zadbać o niezbędne formalności i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Następnie trzeba zająć się zabezpieczeniem terenu oraz bezpieczeństwem osób znajdujących się w pobliżu miejsca wyburzenia. Wybierając nasza firmę, nie muszą się Państwo martwić ani o stronę formalną, ani też o przebieg robót wyburzeniowych, gdyż wszelkie prace wykonujemy z uwzględnieniem norm BHP orz zachowaniem niezbędnych zasad i środków bezpieczeństwa.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace