Jak przebiega wyburzanie budynków?

Wyburzanie budynku to prace budowlane, w wyniku których dochodzi do likwidacji obiektu. Do wyburzenia budowli niezbędna jest fachowa wiedza i specjalistyczny sprzęt. Konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy oraz opracowanie dokumentacji, a przed przystąpieniem do prac trzeba dopełnić formalności. Jako że wyburzenia w świetle Prawa budowlanego kwalifikowane są do robót budowlanych, to wymagane jest zdobycie pozwolenia na budowę lub złożenia odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie. Pozwolenie nie jest konieczne, jeśli obiekt jest niższy niż 8 metrów i nie został wpisany do rejestru zabytków.

 

Przygotowanie terenu do prac wyburzeniowych

Teren objęty robotami budowlanymi musi zostać odgrodzony i zabezpieczony przed wtargnięciem osób niepowołanych – konieczne jest zainstalowanie tymczasowego ogrodzenia i wywieszenie tablicy informacyjnej. Należy także zabezpieczyć sąsiednie budynki oraz tereny przylegające do działki, tak aby ograniczyć ryzyko ingerencji w otoczenie. Niezbędne jest także wytyczenie dróg komunikacyjnych oraz określenie miejsca składowania odpadów budowlanych, które po zakończonych pracach muszą zostać uprzątnięte i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przebieg prac

Po przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu oraz dopięciu wszystkich formalności można przystąpić do prac. Roboty wyburzeniowe zawsze rozpoczynają się od odłączenia od budynku instalacji i mediów. Następnie obiekt jest demontowany, począwszy od górnej kondygnacji. Niektóre prace mogą być wykonywane ręcznie, co stosuje się zwłaszcza przy rozbiórkach, kiedy to część materiałów trafia do ponownego użytku. Do wyburzeń zwykle potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, czyli dźwigi, spychacze, młoty wyburzeniowe oraz szczęki kruszące i koparki. Często stosuje się także materiały wybuchowe.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace