Jakie są zasady transportu kruszyw?

Podczas przeprowadzania prac budowlanych, takich jak: wykopy, roboty ziemne i prace wyburzeniowe, często niezbędne jest dostarczenie lub też wywiezienie z placu budowy rozmaitych surowców sypkich, zwanych inaczej kruszywami. Ich transport rządzi się swoimi prawami i powinien przebiegać w oparciu o aktualne przepisy dotyczące przewozu kruszyw, które zapewnią bezpieczeństwo ładunkowi, jak i uczestnikom ruchu drogowego.


Jak bezpiecznie przewieźć kruszywa?

Surowce takie jak piasek, żwir czy pospółka zaliczane są powszechnie do kruszyw, czyli niezwykle istotnego budulca wykorzystywanego w pracach budowlanych. Aby bezpiecznie przewieźć na plac budowy tego rodzaju sypkie materiały, należy zapoznać się z przepisami prawnymi na ten temat. Kwestię tę reguluje artykuł 61.5 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku. Mówi on, iż ładunek sypki należy umieścić w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej odpowiednimi zasłonami, uniemożliwiającymi wysypanie się ładunku na drogę. Należy także zwrócić uwagę na pojazd przewożący kruszywa, który może być załadowany tylko do granicy maksymalnej masy całkowitej. Co równie istotne, masa ładunku powinna być rozmieszczona równomiernie w całej skrzyni ładunkowej, co zapewni prawidłowe obciążenie osi pojazdu podczas manewrów takich, jak skręty itp.

Z tego względu transport materiałów sypkich powinien być realizowany wyłącznie przez specjalistyczne firmy, które nie tylko posiadają przystosowaną do tego celu flotę pojazdów, lecz także zatrudniają odpowiednio przeszkolonych kierowców, którzy będą potrafili właściwie reagować na ewentualne trudne sytuacje na drodze. Wszystkie te wyżej wymienione środki ostrożności są gwarancją, że ładunek zostanie dostarczony na miejsce bez obawy o jego wysypanie czy zanieczyszczenie. Decydując się na współpracę z naszą firmą możesz mieć pewność kompleksowej realizacji wszelkich prac budowlanych, włącznie z transportem kruszyw, jak również indywidualnego podejścia do klienta.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace