Kiedy budynek kwalifikuje się do wyburzenia?

Do wyburzenia kwalifikują się budynki, których dalsza eksploatacja ze względu na stan techniczny jest niemożliwa. Budynki się wyburza, jeśli ich generalny remont jest niewykonalny, nieopłacalny lub zbyt czasochłonny, a koszty inwestycji znacznie przekraczają wartość nieruchomości. Wyburzenia są zasadne także wtedy, gdy na działce ma powstać obiekt o innym niż dotychczas przeznaczeniu, co wiązałoby się z kosztowną i czasochłonną przebudową. W takim przypadku wyburzenia przeprowadza się z powodów ekonomicznych. Do wyburzenia kwalifikują się także obiekty, których nie da się zdemontować.

 

Ciężki sprzęt i materiały wybuchowe

Często wyburzenie budynku jest jedynym zasadnym działaniem. Mowa o budynkach, których konstrukcja nie nadaje się do ponownego użycia. Wyburzenie bowiem w odróżnieniu od rozbiórki polega na całkowitym zniszczeniu budynku i zutylizowaniu powstałych odpadów. Tymczasem podczas rozbiórki dąży się do odzyskania materiałów, które zostaną ponownie użyte do budowy nowego obiektu. Zajmujemy się między innymi wyburzaniem obiektów w Warszawie i zawsze dobieramy technikę demontażu do zastanych warunków oraz potrzeb inwestora. Stosujemy ciężki sprzęt, który umożliwia szybki i tanie wyburzenia. Mamy odpowiednie kwalifikacje także do stosowania materiałów wybuchowych.

 

Rozbiórka czy wyburzenie?

Rozbiórka jest zdecydowanie starszym terminem i często wiąże się z ręcznym demontażem. W wyniku rozbiórki da się odzyskać część materiałów budowlanych. Ze względu na duży skok technologiczny i coraz surowsze wymogi prawa budowlanego związanego z jakością stosowanych materiałów częściej stosuje się wyburzenia, ponieważ stare materiały przeważnie nie spełniają aktualnych norm i ich użycie jest nieopłacalne.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace