Rozbiórka a wyburzenie - czy to jedno i to samo?

Zarówno rozbiórka, jak i wyburzenie budynku skutkują całkowitym demontażem obiektu budowlanego. Często te dwa pojęcia traktowane są wymiennie, aczkolwiek obydwa procesy znacznie się różnią. Wyjaśniamy, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy rozbiórką a wyburzeniem oraz jak wybrać odpowiednie rozwiązanie.

 

Na czym polega rozbiórka budynku?

Definicja rozbiórki została wprowadzona do Prawa budowlanego w 1997 roku. Zgodnie z przyjętą terminologią rozbiórką nazywane są czynności, które mają na celu likwidację obiektu. Rozbiórka została określona mianem prac budowlanych, co w praktyce oznacza konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania projektu oraz prowadzenia dokumentacji rozbiórkowej. Zazwyczaj do rozbiórki kwalifikowane są niewielkie obiekty lub budowle znajdujące się w sąsiedztwie zwartej zabudowy, gdzie ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie może wjechać ciężki sprzęt budowlany.

W wyniku rozbiórki możliwe jest zachowanie niektórych elementów obiektu i ponowne ich wykorzystanie podczas budowy. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w okresie dynamicznych wzrostów cen materiałów budowlanych. Rozbiórki w Gdańsku przeprowadzamy także w razie konieczności przeniesienia obiektu w inne miejsce, co jest to często praktykowane w przypadku domów z bali.

 

Czym wyburzenie różni się od rozbiórki?

O wyburzeniu mówimy wtedy, gdy dochodzi do całkowitego zniszczenia obiektu i jego konstrukcji. Odpady powstałe w wyniku rozbiórki nie stanowią żadnej wartości i nie mogą zostać wykorzystane do wzniesienia nowej budowli. Gruz zostaje wywieziony z placu budowy i zutylizowany zgodnie z przepisami. Wyburzenia są zdecydowanie szybciej realizowane niż rozbiórki – obiekt jest likwidowany z użyciem ciężkiego sprzętu, podczas gdy w czasie rozbiórek znaczną część prac wykonuje się ręcznie.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace