Rozbiórka budynku. Jakie pozwolenia są konieczne?

Rozbiórka budynku kwalifikowana jest do kategorii prac budowlanych, a więc konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. Zgłoszenie rozbiórki wystarczy, jeśli chcemy usunąć budynek, który nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie został objęty ochroną konserwatorską. Na podstawie zgłoszenia można także dokonać rozbiórki budynku, którego wysokość nie przekracza 8 metrów i znajduje się w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Zgłoszenie obowiązuje także w przypadku budynków, do których wzniesienia nie było wymagane pozwolenie na budowę. Prace budowlane trzeba zgłosić w starostwie powiatowym i określić ich rodzaj, przebieg oraz termin zakończenia. Jeśli nie zostanie wniesiony sprzeciw, to po upływie trzydziestu dni można przystąpić do prac.

Jeśli jednak obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej lub jego wysokość przekracza 8 metrów i usytuowany jest zbyt blisko granic działki, to konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Ta sama procedura obowiązuje, jeśli rozbiórka może pogorszyć stosunki wodne lub negatywnie wpłynąć na otoczenie.

 

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę w Gdańsku, konieczne jest złożenie w odpowiednim urzędzie wniosku wraz z załącznikami, czyli:

  • Projektem rozbiórki
  • Zgodą właściciela budynku
  • Planem usytuowania
  • Opisem planowanych prac
  • Opisem zabezpieczeń innych budynków
  • Zaświadczeniem, że budynek nie jest wpisany do rejestru obiektów zabytkowych

Jeśli w miejsce demontowanego obiektu ma powstać inny, to można od razu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Rozbiórka budynku bez pozwoleń traktowana jest jako samowola budowlana, a więc organ nadzoru może naliczyć wysokie kary, a największe sankcje stosowane są w przypadku rozbiórki obiektów zabytkowych.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace