Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzeń

Wyburzenia budynków to rodzaj prac, podczas których należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do wypadków czy niepożądanych incydentów. Dlatego podczas ich przeprowadzania należy skrupulatnie przestrzegać norm BHP oraz zasad i środków bezpieczeństwa.


Na czym polega wyburzanie budynków?

Wyburzenia obiektów mają miejsce wówczas, kiedy dany budynek zostanie uznany za niezdatny do dalszego użytku, a jego rozbiórka okaże się nazbyt czasochłonna. W takiej sytuacji należy poszukać doświadczonej firmy specjalizującej się w rozbiórkach i wyburzeniach, aby cały proces został przeprowadzony w sposób kontrolowany i bezpieczny. Należy pamiętać, że istnieją dwa główne sposoby przeprowadzania robót wyburzeniowych: z wykorzystaniem tradycyjnych metod oraz z pomocą ładunków wybuchowych. Metody tradycyjne obejmują wykorzystanie ciężkich maszyn i pojazdów, takich jak : młoty wyburzeniowe, koparko-ładowarki, szczęki kruszące itp.


Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wyburzeń?

W każdym z tych przypadków należy przede wszystkim zadbać o zabezpieczenie terenu, tak aby nikt niepożądany nie dostał się na teren wyburzenia. W tym celu konieczne jest jego ogrodzenie i oznakowanie tablicami informacyjnymi. Wszystkie osoby przebywające na terenie powinny zostać wyposażone w odzież ochronną. Co więcej, osoby zatrudnione do przeprowadzenia wyburzenia powinny być odpowiednio przeszkolone oraz zapoznane z dokumentacją i planem postępowania, a także posiadać odpowiednie kwalifikacje do obsługiwania ciężkich maszyn i pojazdów.

Przed przystąpieniem do robót należy upewnić się, że wszystkie instalacje sanitarne, a więc: gazowa, elektryczna i cieplna, są odłączone od źródeł zasilania. Należy pamiętać także, że prace wyburzeniowe mogą być prowadzone tylko w świetle dziennym. Zabronione jest zrzucanie bezpośrednio do kontenerów ciężkich przedmiotów z wysokości. W przypadku wyburzania obiektów przy pomocy ładunków wybuchowych, niezbędne jest uprzednie uzyskanie stosownych zezwoleń.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace