Zastosowanie kruszarki do gruzu

W obecnych czasach, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przemysłu ciężkiego, budownictwa lub górnictwa bez specjalistycznego sprzętu umożliwiającego i przyspieszającego wiele procesów. Jednym z rodzajów takich urządzeń są kruszarki do gruzu, które wykorzystywane są do kruszenia najtwardszych surowców lub materiałów porozbiórkowych.

 

Kruszarki stosowane są przy pracach wyburzeniowych

W dawnych czasach obróbka kamienia była wykonywana ręcznie lub z wykorzystaniem prostych urządzeń. Obecnie, stosowane są zaawansowane technologicznie maszyny, które szybko i skutecznie przerabiają ciężki materiał. Podstawowym zadaniem kruszarek jest rozdrabnianie materiału o dużych gabarytach na drobne frakcje.

Zasada działania kruszarki opiera się na mechanizmie szczękowym. Jedna z części jest nieruchoma, natomiast druga porusza się ruchem wahadłowym. Dzięki temu, maszyny te są w stanie zmiażdżyć materiał o znacznych gabarytach co wykorzystywane jest na terenach, na których są wykonywane wyburzenia obiektów w Warszawie, gdzie kruszarki stosowane są do rozdrabniania materiałów po rozbiórce budynków lub dróg.

 

Kruszony materiał poddawany jest recyklingowi

Kolejnym obszarem, w którym wykorzystywane są kruszarki jest górnictwo, gdzie ciężki sprzęt wykorzystywany w kopalniach odkrywkowych pozwala na rozdrobnienie wydobywanego materiału skalnego. Warto pamiętać, że kruszarki nie sprawdzą się tam, gdzie ma się do czynienia z materiałem plastycznym lub o znacznej porowatości.

Roztrzaskany materiał powstający po działaniu kruszarek jest łatwiejszy do usunięcia lub poddania recyklingowi, co ułatwia oczyszczenie i sprzątniecie placów budowy. Drobny, pokruszony surowiec może być następnie wykorzystywany m.in. jako kruszywo stosowane w wielu gałęziach przemysłu, także do budowy dróg.

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace