Blog

transport materiałów sypkich

Jakie są zasady transportu kruszyw?

Podczas przeprowadzania prac budowlanych, takich jak: wykopy, roboty ziemne i prace wyburzeniowe, często niezbędne jest dostarczenie lub też wywiezienie z placu budowy rozmaitych surowców sypkich, zwanych inaczej kruszywami. Ich transport rządzi się swoimi prawami i powinien przebiegać w oparciu o aktualne przepisy dotyczące przewozu kruszyw, które zapewnią bezpieczeństwo ładunkowi, jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Czytaj więcej

prace niwelacyjne

Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Zakup upragnionej działki pod budowę domu to często pierwszy krok do spełnienia marzeń o wyprowadzce z miasta. Czasami jednak zdarza się, że teren, który nabyliśmy, obfituje w górki i dołki, czyli występują na nim różnice wysokości. Co można w takiej sytuacji zrobić i jakie jest rozwiązanie tego problemu?

Czytaj więcej

Profesjonalne wyburzenia, wykopy i inne prace